logotype.png, 47kB

Kouzelnk Milo Mal - Karetn Magie

EN

M.S. Patrčka

Michal Silorad Patrčka
(čerpáno z knihy pana Jaroslava Zacha - Mistři české magie)

- narozen 21.7.1787 v Solnici, zemřel 25.4.1838 v Jaroměři

- první principál kouzelného divadla, uznávaný český obrozenecký literát, spisovatel a básník, vynálezce, mnemonik (mnemonika, mnemotechnika = umění rychlého zapamatování mnoha údajů) a kočovný komediant

- zmiňuje se o něm mimo jiné A. Jirásek v knize F.L.Věk

- v roce 1997 byl prohlášen "patronem českých kouzelníků"

- 8. dubna 1990 byla v Jaroměři v rámci Českého magického svazu založena "Magická lóže Michala Silorada Patrčky", která se hlásí k jeho odkazu a přebírá i odpovědnost, aby udržovala v povědomí široké veřejnosti jeho památku.

- 30.5.2009 Magická lóže slavnostně zahájila provoz unikátního Muzea magie v Jaroměři, které je otevřeno vždy ve volné dny (víkendy, svátky) nebo po telefonické dohodě (tel. 491 813 102, 731 203 289 nebo 603 794 832) od května do září. Každou první sobotu v měsíci se zde také konají již tradiční "Magic party", kdy můžete od 15.00 hod. zhlédnout vystoupení některého z mistrů Magické lóže M.S.Patrčky.


fotografie
fotografie
fotografie
fotografie